Eerste hulp bij openbaarheid van bestuur

Eerste hulp bij openbaarheid van bestuur
Auteur: Schram Frankie
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 516 2
Aantal bladzijden:90
Verschijningsjaar: 2011, heruitgave 2020
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid

Beschrijving

Openbaarheid van bestuur is niet meer weg te denken binnen onze huidige democratische samenleving. Toch bestaan er over het principe heel wat misverstanden. Bovendien maakt de openbaarheid van bestuur in België het voorwerp uit van een bevoegdheidsverdelende regel die een bijkomende complexiteit met zich meebrengt.
           

Een goede gids is dan ook geen overbodige luxe. Dit boekje biedt een heldere instap in dit actuele onderwerp en schetst duidelijke lijnen. Auteur Frankie Schram zet de grondbeginselen van de openbaarheidswetgeving helder uiteen, verduidelijkt de procedureregels vanuit het oogpunt van burger én bestuur en behandelt de belangrijkste beperkingen. Concrete cases helpen bovendien de complexe realiteit zichtbaar te maken.

Inhoudstafel

Inleiding
1. Openbaarheid van bestuur en recht van toegang
1.1. Het begrip openbaarheid van bestuur, recht op en recht van toegang tot informatie/documenten
1.2. Het begrip openbaarheid van bestuur en de rechtstoestand van informatie of documenten
1.3. De uitoefening van een recht van toegang
1.4. Het voorwerp van het recht van toegang
2. Grondbeginselen inzake openbaarheid van bestuur
2.1. Openbaarheid van bestuur als fundamenteel recht
2.2. Basisbegrippen
2.3. Het toepassingsgebied van de openbaarheidsregelgevingen
3. Procedureaspecten vanuit het oogpunt van de burger
3.1. Algemeen
3.2. De aanvraag
3.3. De beroepsmogelijkheden
4. Procedureaspecten vanuit het oogpunt van het bestuur
4.1. De behandeling van de aanvraag
4.2. De uitvoering van de beslissing tot openbaarmaking
5. Beperkingen op de openbaarheid van bestuur
5.1. Beperkingen in veelvoud
5.2. Beperking in hoofde van de aanvrager
5.3. Uitzonderingsgronden
6. Enkele concrete toepassingen
6.1. Toegang tot een bevorderingsdossier
6.2. Toegang tot adresgegevens
7. Nuttige verwijzingen
8. Beknopte bibliografie
9. Schema's
   

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

Aanverwante producten:

Het college van burgemeester en schepenen Het college van burgemeester en schepenen 

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Joppen B.
ISBN: 978 90 4961 212 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
snelgids Snelgids gemeentelijke werking 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen, Verhaert Roel
ISBN: 978 90 4961 723 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Decreet lokaal bestuur Het Decreet lokaal bestuur 

Auteur: Ackaert J., DeCock M., Fransen D., Lancksweerdt E., Maes A., Verbist S. , Verschave A. , (ed.) Hennau S., (ed.) Keunen S., (ed.) Van Garsse S.
ISBN: 978 90 4961 692 2
Publicatievorm: Boek