De boekhouding en het beheer van de financiën: De besturen van de erkende erediensten

Editie 2020

De boekhouding en het beheer van de financiën: De besturen van de erkende erediensten
Auteur: Mertens Geert
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 807 0
Aantal bladzijden:240
Deel van reeks:    FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzending)
185 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzending) *
149 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie. Als abonnee ontvangt u bovendien ook de uitgaven "De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktische leidraad voor advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken" en "De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktijkgids planning en budget".

Beschrijving

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten bracht een grondige wijziging van de oude wetgeving betreffende de eredienstinstellingen met zich mee. Intussen zijn ook alle uitvoeringsbesluiten die het financieel beheer regelen, gepubliceerd en in werking getreden. De ‘Editie 2020’ behelst een complete herwerking van de vorige editie. De uitgave is een volledig geactualiseerde weergave van de regelgeving op 1 januari 2020.
 
Deze uitgave gaat dieper in op de opdracht van de gemeente als eerste toezichthoudende overheid op de werking van de eredienstbesturen die zich op haar grondgebied bevinden. Ze biedt een ruim overzicht van de verschillende aspecten die voor de gemeente van belang zijn opdat zij haar rol ten vol zou kunnen spelen. Per domein wordt aangegeven welke specifieke taken, bevoegdheden en verplichtingen de gemeente heeft.
 
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > BOEKHOUDING & BEHEER

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > BOEKHOUDING & BEHEER?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > BOEKHOUDING & BEHEER?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

Hoofdstuk. 1. De kerkfabriek als openbaar bestuur
1. Kerkfabriek en parochie
2. De penningmeester
3. De notulen
4. De financiering van de kerkfabriek
5. Patrimonium
Hoofdstuk 2. De regelgeving
1. Een overzicht van de belangrijkste regelgevende documenten
2. Doelstellingen, filosofie en krachtlijnen
Hoofdstuk 3. Bevoegdheden en verplichtingen van de gemeente
1. Inleiding
2. De financiering van exploitatietekorten en investeringen in gebouwen van de eredienst
3. Het overleg tussen gemeente en (centraal) kerkbestuur en het maken van afspraken
4. De organisatie van het administratief toezicht op de beslissingen van de kerkfabrieken en de centrale kerkbesturen
5. Gemeentegrensoverschrijdende parochies
Hoofdstuk 4. Het financiële stelsel van de kerkfabrieken
1. Algemene kenmerken en basisindeling van het financiële stelsel
2. Het meerjarenplan
3. Het budget
4. De boekhouding
5. De jaarrekening
6. Bijkomende duiding over de rubrieken K, K1, K2, N, Z, Y en Y’
7. Beleggingen
8. Eindrekening van de penningmeester
9. Percent penningsmeester
10. De boekhouding van de centrale kerkbesturen
11. Subsidies voor investeringen aan niet-beschermde gebouwen van de eredienst
12. Premies voor investeringen aan beschermde gebouwen van de eredienst
13. Kerkenbeleidsplan

 

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
finconnect FinConnect > Boekhouding & beheer 

Online kennispunt boekhouding & beheer

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

Aanverwante producten:

De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktische leidraad voor advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktische leidraad voor advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken 
Editie 2020

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Mertens Geert, Zutterman T.
ISBN: 978 90 4961 809 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktijkgids planning en budget De boekhouding en het beheer van de financiën: Praktijkgids planning en budget 
Editie 2020

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Van Dooren B.
ISBN: 978 90 4961 808 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig