Eerste hulp bij overheidsopdrachten

Editie 2018

Eerste hulp bij overheidsopdrachten - Editie 2017
Auteur: De Caster Marc
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 434 8
Aantal bladzijden:280
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking

Beschrijving

<Een nieuwe editie van deze uitgave verschijnt binnenkort>

De impact van overheidsopdrachten op lokale besturen kan nauwelijks overschat worden. Elke dienst, elke leidinggevende en elke verantwoordelijke wordt vroeg of laat (on)rechtstreeks met deze materie geconfronteerd. En dan is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de geldende regels, procedures en praktijken.

Alleen … die regels, procedures en praktijken zijn door de jaren heen vergroeid tot één groot kluwen.

Het boek “Eerste hulp bij overheidsopdrachten” helpt u dit kluwen te ontwarren. Het gidst u moeiteloos door de basisbegrippen en de plaatsingsprocedure heen.

Met zijn praktische insteek, duidelijke aanpak, heldere uiteenzettingen en eenvoudig op te volgen raadgevingen, vormt dit boek zowel de kaart als het gebied voor wie met kennis van zaken aan de slag wil.

Geen onduidelijkheid meer over de te respecteren termijnen, het proactief inplannen van een procedure, het anticiperen van juridische obstakels, ... Auteur Marc De Caster vertelt en verklaart alles wat u moet weten over wetgeving en praktijk.

Deze zevende uitgave van dit standaardwerk inzake overheidsopdrachten is volledig aangepast aan de nieuwe wetgeving, die (grotendeels) op 30 juni 2017 in werking trad. De nieuwe drempelbedragen in voege vanaf 1 januari 2018 werden eveneens opgenomen evenals een addendum met de belangrijkste wijzigingen ingevolge de publicatie van het reparatie-KB van 15 april 2018. Verder werd ook het register gevoelig uitgebreid, zodat u nog sneller vindt wat u zoekt.

Over de auteur

Marc De Caster is auteur van verscheidene boeken omtrent overheidsopdrachten. Hij verzorgt eveneens al jaren opleidingen en studiedagen over de praktische toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. Met zin voor pragmatiek en respect voor de wetgeving zet hij daarbij zijn ruime ervaring in duidelijke en eenvoudig op te volgen richtsnoeren om, die de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten een pak eenvoudiger maken.

 

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FINCONNECT > OVERHEIDSOPDRACHTEN

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FINCONNECT > OVERHEIDSOPDRACHTEN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FINCONNECT > OVERHEIDSOPDRACHTEN?

 


Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Wat voorafging
3. De toepasselijke wetgeving en de drempelbedragen
4. Definities
5. Algemene beginselen
6. Toepassingsgebied in de klassieke sectoren
7. Samenwerking
8. Aankoopbeleid
9. Kennis door voorafgaande marktconsultaties
10. Omschrijving van de opdracht
11. Contractmodaliteiten en technieken
12. Raming van de opdrachtwaarde
13. Keuze van de plaatsingsprocedure
14. Keuze van de gunningswijze
15. Uitsluitingsronden en selectie
16. Uitvoeringsregels
17. Laatste deel van de voorbereiding: opstellen van de opdrachtdocumenten en timing van de procedure
18. Bekendmakingen
19. De aanvraag tot deelneming en de offerte
20. Procedures met onderhandeling
21. Nazicht inzake uitsluitingsgronden, selectiecriteria, regelmatigheid en gunningscriteria
22. Gunning van de opdracht
23. Wat je moet doen inzake de procedure inzake de rechtsbescherming
24. Sluiting van de opdracht
25. Te bewaren informatie
   
   

Maakt deel uit van de reeks

BlueConnect BlueConnect | Online kennispunt voor de politie 

Het innovatieve online platform dat alle noodzakelijke informatie voor politiebesturen en -organisaties bevat.

FinConnect:online kennispunt financieel management FinConnect 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online
FinConnect > Overheidsopdrachten: online kennispunt overheidsopdrachten FinConnect > Overheidsopdrachten 

Online kennispunt overheidsopdrachten

Publicatievorm: Online
Groene Reeks Groene Reeks 

In de Groene Reeks wordt stilgestaan bij alle aspecten van het financieel beleid en beheer van de gemeenten. Op basis van de geldende wetgeving worden de verschillende deelaspecten in detail uitgewerkt door (onder meer) de grootste specialisten uit de lokale besturen en de toezichthoudende overheden.

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

aankoopbeleid op punt Aankoopbeleid op punt 
Praktische gids om (nog) betere resultaten te halen met overheidsopdrachten

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks , MATConnect | Online kennispunt organisatie en werking
Auteur: Viaene K.
ISBN: 978 90 4961 619 9
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Overheidsopdrachten: De teksten en officiële commentaren Overheidsopdrachten: De teksten en officiële commentaren 

Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Van harte gegund! Van harte gegund! 
Kleine gids voor overheidsopdrachten

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks
Auteur: De Caster Marc, Dubois C., Thiel P.
ISBN: 978 90 4961 676 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij BBC 2020 Eerste hulp bij BBC 2020 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Lombaert Stijn, Mertens Geert
ISBN: 978 90 4961 689 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten 
Editie 2019

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks
Auteur: Eeckhout Ann, Ottevaere Lotte, De Caster Marc
ISBN: 978 90 4961 743 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Overheidsopdrachten van lokale besturen Overheidsopdrachten van lokale besturen 
Editie 2019

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks
Auteur: Dekoninck Bart, De Caster Marc, Eeckhout Ann, Ottevaere Lotte
ISBN: 978 90 4961 716 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Aan de onderhandelingstafel! Aan de onderhandelingstafel! 
Recept voor een succesvol onderhandelde overheidsopdracht

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten , Groene Reeks
Auteur: Vastmans Marie
ISBN: 978 90 4961 758 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC) Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC) 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Boekhouding & beheer , Groene Reeks
Auteur: Vanhee C.
ISBN: 978 90 4961 790 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
inleiding tot overheidsopdrachten Inleiding tot overheidsopdrachten van lokale besturen 

Deel van reeks: FinConnect , FinConnect > Overheidsopdrachten
Auteur: De Caster Marc
ISBN: /
Publicatievorm: Online