Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief

Politieke actoren als stakeholders in Beter Bestuurlijk Beleid en de Copernicushervorming

Bestuurlijke hervormingen vanuit een politiek perspectief
Auteur: Pelgrims C.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:90 8584 825 3
ISBN-13:978 90 8584 825 7
Aantal bladzijden:455
Verschijningsjaar: 2008
Deel van reeks:    Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
55 EUR
bestel

Beschrijving

Om hervormingsprojecten te kunnen begrijpen, is aandacht voor het concrete handelen van politici tijdens deze projecten onontbeerlijk. Daarom staat dit boek uitgebreid stil bij Beter Bestuurlijk Beleid en de Copernicushervorming.
 
De invoering van een mandaatsysteem en de aanduiding van topambtenaren wordt voor beide cases bestudeerd. Daarnaast werd binnen Beter Bestuurlijk Beleid de structuurhervorming van de Vlaamse overheid geanalyseerd. Een procesanalyse van de modernisering vormt de leidraad bij het bestuderen van de cases. Hierdoor wordt op een systematische manier het veranderingsproces in kaart gebracht en inzicht verkregen in het handelen van politici tijdens deze moderniseringsprojecten.

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1
Politieke actoren en bestuurlijke hervormingen: inleiding en probleemstelling
Hoofdstuk 2
Theoretisch kader: conceptueel kader voor de studie naar veranderingen
Hofodstuk 3
De politiek actor verder gespecifieerd op basis van institutionele variabelen
Hoofdstuk 4
Onderzoeksontwerp
Hoofdstuk 5
Procesanalyse van beter bestuurlijk beleid – De structuurhervorming in de Vlaamse overheid
Hoofdstuk 6
Procesanalyse beter bestuurlijk beleid – De invoering van een mandaatsysteem in de Vlaamse overheid
Hoofdstuk 7
Procesanalyse Copernicushervorming – De invoering van een mandaatsysteem in de federale overheid
Hoofdstuk 8
Conclusie – Politieke actoren en bestuurlijke hervormingen

Aanverwante producten:

De Copernicushervorming in perspectief De Copernicushervorming in perspectief 
Veranderingsmanagement in de federale overheid

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: (ed.) Depré R., (ed.) Hondeghem A.
ISBN: 978 90 8584 139 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Het Vlaamse Gemeentedecreet - Tussen continuïteit en vernieuwing Het Vlaamse gemeentedecreet 
Tussen continuïteit en vernieuwing

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: (ed.) Schram Frankie, (ed.) Wayenberg E.
ISBN: 978 90 8584 219 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Openbaar bestuur: visie, kennis en kunde Openbaar bestuur: visie, kennis en kunde 
Bestuurlijke vernieuwingen, bestuurlijke organisatie en bestuurskunde

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Maes R.
ISBN: 978 90 5946 556 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Media & Politiek Toeschouwer, speler of scheidsrechter? 
Een studie over de rol van de media in de verkiezingscampagne van 2003

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Van Aelst P.
ISBN: 978 90 8584 550 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Tussen droom en daad Tussen droom en daad 
Communicatie over beleidsintenties door de overheid

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Gelders D.
ISBN: 978 90 8584 161 6
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Voorbij wij en zij? Voorbij wij en zij? 
De sociaal-culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen tegen de meetlat

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Van Craen M., Vancluysen K., Ackaert J.
ISBN: 978 90 8584 698 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Beleidswerk door ambtenaren en kabinetsmedewerkers: Feiten achter de stereotypes Beleidswerk door ambtenaren en kabinetsmedewerkers: Feiten achter de stereotypes 
Een verkenning in de Vlaamse overheid

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Vancoppenolle D.
ISBN: 978 90 4960 004 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Uitgeverij Vanden Broele: Oog voor kwaliteit Uitgeverij Vanden Broele: Oog voor kwaliteit