Burgerlijke Stand 5: Nationaliteit

Burgerlijke Stand 5: Nationaliteit
Auteur: Verbeek M.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 098 2
Aantal bladzijden:160
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
89 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
71 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit van 12 juli 1984 heeft alle eerdere wetgeving met betrekking tot de toekenning, het verkrijgen en het verlies van de Belgische nationaliteit vervangen. Het heeft een globale hervorming doorgevoerd, daarbij rekening houdend met internationale verdragen, resoluties en aanbevelingen.
 
In deze uitgave analyseert de auteur de algemene doelstellingen van het Wetboek, geeft ze een historisch overzicht en bespreekt ze alle relevante aspecten omtrent de toekenning, de verkrijging, het verlies en de herkrijging van de Belgische nationaliteit.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.  

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND?

Inhoudstafel

Deel I. Algemene krachtlijnen
   
Deel II. Het wetboek van de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2. Toekenning van de Belgische nationaliteit
Hoofdstuk 3. Verkrijging van de Belgische nationaliteit
Hoofdstuk 4. Verlies van de Belgische nationaliteit
Hoofdstuk 5. Herkrijging van de Belgische nationaliteit
Hoofdstuk 5bis. Adviesbevoegdheid van het parket                                                                                     
Hoofdstuk 6. Registers en meldingen
Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen
   
Historisch overzicht van de wetgeving inzake nationaliteit
Bijlagen
Trefwoordenlijst

 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.

Publicatievorm: Online
oranjeconnect OranjeConnect > Burgerlijke Stand 

Alle kennis voor en door de dienst Burgerlijke Stand, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Gezinshereniging Gezinshereniging 
Editie 2019

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Symaes Steven
ISBN: 978 90 4961 727 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Nationaliteit Loketboek Nationaliteit 
Editie 2018

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
Auteur: Lievens N.
ISBN: 978 90 4961 690 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig