Burgerlijke Stand 4: Overlijden

Burgerlijke Stand 4: Overlijden
Auteur: Heylen S.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 5753 234 4
Aantal bladzijden:78
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken , OranjeConnect > Burgerlijke Stand , Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
39 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

Het overlijden van een persoon betekent het einde van zijn fysieke en rechtspersoonlijkheid. Het heeft gevolgen van privaatrechtelijke aard en belangt soms de openbare orde aan. Het is dan ook belangrijk om de akte van overlijden correct en met kennis van zaken op te stellen.
 
Dit boek vertelt u alles over de vaststelling en aangifte van overlijden, de opmaak van de overlijdensakte, overlijdensakten opgemaakt in speciale gevallen enz. Bovendien bevat dit werk praktische stroomschema’s die de regelgeving overzichtelijk maken, evenals voorbeelden van akten.
 
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > BURGERLIJKE STAND?


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Aangifte en vaststelling van overlijden
Hoofdstuk 2. Inhoud van de akte van overlijden
Hoofdstuk 3. Overschrijving van de akten van overlijden
Hoofdstuk 4. Berichten te sturen door de ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van overlijden opmaakt
Hoofdstuk 5. Overlijdensakten opgemaakt in speciale gevallen
   
Bijlagen  
Stroomschema's 
 
 

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect | Online bibliotheek burgerzaken 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online
oranjeconnect OranjeConnect > Burgerlijke Stand 

Alle kennis voor en door de dienst Burgerlijke Stand, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online bibliotheek.

Publicatievorm: Online
Subreeks Burgerlijke Stand (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek