Loketboek Vreemdelingen

Editie 2020

Loketboek vreemdelingen
Auteur: Van der Auwermeulen Loth , Voorthuyzen David
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 822 3
Aantal bladzijden:286
Verschijningsjaar: 2020
Deel van reeks:    OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en gratis verzending)
75 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en gratis verzending) *
65 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch iedere nieuwe editie van deze uitgave, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs. U kunt uw abonnement op deze uitgave te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe editie volgend op de oorspronkelijke bestelling van de uitgave in kwestie.

Beschrijving

Welke documenten moet een EU-onderdaan voorleggen wanneer hij zich wil inschrijven in de gemeente? En hoe verloopt de procedure gezinshereniging voor een niet-Europeaan?
 
De antwoorden op deze vragen, en vele andere, vindt u in het Loketboek Vreemdelingen. Deze handige gids geeft de complexe vreemdelingenwetgeving op een eenvoudige en schematische manier weer.
 
Uitgesplitst per vreemdelingencategorie biedt dit Loketboek een helder overzicht van:
  • de nodige binnenkomstdocumenten;
  • de procedure voor de behandeling van het dossier;
  • het af te geven verblijfsdocument;
  • de mogelijke verlenging;
  • en andere praktische wetenswaardigheden.
Kortom, het Loketboek Vreemdelingen biedt u alle informatie die u nodig hebt om een dossier van a tot z te behandelen. De auteurs werkten de verschillende procedures stuk voor stuk uitvoerig uit. Op die manier kunt u stap voor stap en situatie per situatie nagaan wat u als gemeente exact moet doen. Een onmisbare leidraad dus aan het loket.

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN

OranjeConnect is het online kennispunt voor de diensten Burgerlijke stand, Bevolking en Vreemdelingen.

Dit kennispunt omvat niet alleen de volledige digitale bibliotheek van het vertrouwde OranjeBoek, maar ook heel wat nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: actualia, FAQ, wetgeving, modellen, e-learning, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van OranjeConnect.

Al geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op OranjeConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van OranjeConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op ORANJECONNECT > VREEMDELINGEN?

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.Inhoudstafel

I. De Europese Unie, De Europese Economische Ruimte en de Schengenlanden
II. Kort verblijf
1. Derdelanders
2. Unieburgers
3. De familieleden van EU-onderdanen die zelf geen EU-onderdanen zijn
4. Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis)
III. Lang verblijf
1. Unieburgers
2. Grensarbeiders
3. Derdelanders
IV. Gezinshereniging
1. Gezinshereniging met een EU-onderdaan (artikel 40bis) of familielid van een Belg die gebruikmaakt van het Europese recht op vrij verkeer
2. Gezinshereniging met een Belg (artikel 40ter) 
3. Zwitserse onderdanen
4. Gezinshereniging met een niet-EU burger (artikel 10 en artikel 10bis)
V. Administratieve boetes
1. Omzendbrief van 16/06/2016
2. Rol van het gemeentebestuur en van de lokale politie
3. Beslissing van de DVZ om een administratieve boete op te leggen
VI. Regularisatie (artikel 9bis en 9ter)
1. Regularisatie om humanitaire reden (artikel 9bis)
2. Regularisatie om medische redenen (artikel 9ter)
VII. Asiel en subsidiaire bescherming
1. Betrokken instanties
2. Het indienen van een asielaanvraag
3. Procedure
4. Af te geven verblijfsdocument
5. Verlenging
VIII. Duurzaam verblijf - Unieburgers en hun familieleden
1. Unieburgers + EU-familieleden (E+-kaart)
2. Familieleden van Unieburgers, die zelf geen burger van de Unie zijn (F+-kaart)
IX. Machtiging tot vestiging (niet EU'ers) (C-kaart)
X. Langdurig ingezetene
1. Het verkrijgen van de status in België (D-kaart)
2. Status verkregen in een andere lidstaat van de Unie / De vreemdeling wil in België verblijven voor meer dan 3 maanden (A-kaart)
XI. Tijdelijke afwezigheid en terugkeer
1. Recht op terugkeer na een periode van minder dan 1 jaar
2. Machtiging tot terugkeer na verlies van recht op terugkeer
Bijlagen
1. Overzichtstabel te betalen retributie bij bepaalde aanvragen tot verblijf
2. Schema herinschrijving niet-EU vreemdeling die het land niet verlaten heeft
3. Schema herinschrijving niet-EU vreemdeling die het land tussen de 3 maanden en 1 jaar heeft verlaten
4. Verblijfstitels en verblijfsdocumenten - verplichte vermelding m.b.t. de toegang tot de arbeidsmarkt
   
   

Maakt deel uit van de reeks

OranjeBoek 

OranjeBoek is dé boekenreeks op maat van de dienst Burgerzaken. Deze reeks komt tot stand in samenwerking met mensen uit de praktijk en is daardoor een zeer bruikbare en praktijkgerichte leidraad door de vaak complexe materie heen.

Oranjeconnect OranjeConnect 

Alle kennis voor en door de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijk online portaal.

Publicatievorm: Online
Oranjeconnect OranjeConnect > Vreemdelingen 

Alle kennis voor en door de dienst Vreemdelingen, gebundeld in één gebruiksvriendelijke online module.

Publicatievorm: Online
Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek) 

Deel van reeks: OranjeBoek

Aanverwante producten:

Gezinshereniging Gezinshereniging 
Editie 2019

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Symaes Steven
ISBN: 978 90 4961 727 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen Vreemdelingen - Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen 
Bevoegdheden, procedures en administratieve praktijk - Editie 2020

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Bals Tim
ISBN: 978 90 4961 804 9
Kenmerken: Vastbladig
Vreemdelingen 2: Bijlagen Vreemdelingen 2: Bijlagen 

Deel van reeks: OranjeBoek , OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen , Subreeks Vreemdelingen (reeks OranjeBoek)
Auteur: Van Mulders G.
ISBN: 978 90 4961 134 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Losbladig
Vreemdelingen beroepsprocedures rvv Vreemdelingen - De beroepsprocedure voor de RvV 

Deel van reeks: OranjeConnect , OranjeConnect > Vreemdelingen
Auteur: Wellens N.
ISBN: 978 90 4961 726 4
Publicatievorm: Online